Item Infomation


Title: Thực trạng công tác khám, chữa bệnh và cơ cấu bệnh tật của cán bộ chiến sĩ tại một số bệnh viện công an tỉnh, thành phố (2014-2015)
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Thị Lựu
Advisor: TS.Trần Trọng Dương
Keywords: Thực trạng | Công tác khám | Chữa bệnh | Cơ cấu bệnh tật
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng công tác khám, chữa bệnh tại 10 bệnh viện Công an tỉnh, thành phố năm 2014-2015. Xác định cơ cấu bệnh tật của cán bộ, chiến sĩ Công an được điều trị nội trú tại các bệnh viện nghiên cứu năm 2014-2015
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1343
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

19

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00288_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,74 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00288.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 35,77 MB

  • Format : Adobe PDF