Item Infomation


Title: Thực trạng cơ sở tiêm chủng và một số yếu tố liên quan đến công tác an toàn tiêm chủng tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội năm 2015
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Lê Thị Hằng
Keywords: Thực trạng | cơ sở tiêm chủng | An toàn tiêm chủng
Issue Date: 2016
Publisher: TLU
Abstract: Mô tả thực trạng nhân lực, điều kiện cơ sở vật chất và trang thiết bị trong công tác an toàn tiên chủng tại các trạm y tế xã/ thị trấn của huyện Sóc Sơn năm 2015. Xác định một số yếu tố liên quan đến an toàn tiên chủng tại Sóc Sơn
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1341
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

12

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.00281- TT.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 2,11 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.00281- ND.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,11 MB

  • Format : Adobe PDF