Item Infomation


Title: Logic, suy luận toán học và kỹ thuật đếm
Keywords: Mã học phần MA101 | Mã học phần MA100, Logic | Toán học | Kỹ thuật đếm
Issue Date: 2020
Publisher: Đại học Quốc gia
Abstract: Tập hợp các bài giảng về logic, suy luận toán, phép đếm và giải tích tổ hợp,
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1294
Appears in CollectionsKho mượn
ABSTRACTS VIEWS

171

VIEWS & DOWNLOAD

16

Files in This Item:
Thumbnail
 • TVS.001703- Logic, suy luan toan hoc va ky thuat dem_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 3,97 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TVS.001703- Logic, suy luan toan hoc va ky thuat dem.pdf
    Restricted Access
 • Đăng nhập để đọc nội dung file
  • Size : 98,85 MB

  • Format : Adobe PDF