Item Infomation


Title: Variazioni - Cadenze Tradizioni Per Canto Luigi Ricci Vol. 1
Authors: Ricci, Luigi
Keywords: Âm nhạc | Opera | Thanh nhạc
Issue Date: 2000
Publisher: German; Ricordi
Abstract: Đây là một cuốn sách âm nhạc, đưa ra các biến thể thanh nhạc truyền thống và cadenzas cho một số vở opera
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1154
Appears in CollectionsThanh nhạc, du lịch, việt nam học
ABSTRACTS VIEWS

22

VIEWS & DOWNLOAD

0

Files in This Item:
Thumbnail
  • TVS.000600- Ricci- AN64.pdf
      Restricted Access
  • Nội dung
    • Size : 13,77 MB

    • Format : Adobe PDF