Item Infomation


Title: Thực trạng nhiễm khuẩn sau mổ lấy thai và các yêu tố liên quan tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương năm 2018
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Lê Thu Huyền
Advisor: PGS.TS.Hoàng Thị Thanh
Keywords: Y tế công cộng | Mổ lấy thai | Nhiễm khuẩn
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Nghiên cứu một số các yếu tố liên quan đến nhiếm khuẩn sau mổ lấy thai tại Bệnh viện Phụ sản Trung Ương năm 2018. Phân tích các yếu tố liên quan đến tình trạng nhiễm khuẩn sau lấy thai.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1128
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

15

VIEWS & DOWNLOAD

6

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01024_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 700,03 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01024.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,35 MB

  • Format : Adobe PDF