Item Infomation


Title: Kết quả chăm sóc người bệnh sau phẫu thuật cố đinh cột sống thắt lưng do trượt đốt sống tại Bệnh Viện Trung Uowng Quân đội 108
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Nguyễn Thị Ngoc Mai
Advisor: Hoàng Văn Ngoạn
Keywords: Y tế công cộng | cột sông Thắt lưng
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1124
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

8

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
  • LVCH.01017_1.pdf
      Restricted Access
  • Giới thiệu
    • Size : 294,23 kB

    • Format : Adobe PDF