Item Infomation


Title: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng của người bệnh được nuôi dưỡng qua SONDE, đường tĩnh mạch và yếu tố liên quan điều trj tại ICU Bệnh viên Lão khoa Trung Ương năm 2019
Other Titles: (Luận văn thạc sĩ chuyên ngành Y tế công cộng)
Authors: Mai Thị Lý
Advisor: PGS.TS.Trương Việt Dũng
Keywords: Y tế công cộng | tĩnh mạch lão khoa
Issue Date: 2019
Publisher: TLU
Abstract: Đặc điểm, đối tượng nghiên cứu, lâm sàng và cận lâm sàng, cách điều trị và chăm sóc người bệnh được nuôi dưỡng qua Sonde ở viện Lão khoa.
URI: https://thuvienso.thanglong.edu.vn/handle/TLU/1117
Appears in CollectionsY tế công cộng(LV)
ABSTRACTS VIEWS

47

VIEWS & DOWNLOAD

2

Files in This Item:
Thumbnail
 • LVCH.01005_1.pdf
    Restricted Access
 • Giới thiệu
  • Size : 374,08 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • LVCH.01005.pdf
    Restricted Access
 • Nội dung
  • Size : 1,42 MB

  • Format : Adobe PDF