Browsing by Author Nguyễn Thị Tuyết

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 21 of 21
 • LV.0002588_1.pdf.jpg
 • Khóa luận tốt nghiệp/Graduate thesis


 • Authors: Nguyễn Tường Minh;  Advisor: Nguyễn Thị Tuyết (2015)

 • Nội dung của khóa luận gồm: Cơ sở lý luận và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Thực trạng hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1.Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Dược Phẩm TW 1.

 • LV.0002745_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần Thị Huyền Trang;  Advisor: Nguyễn Thị Tuyết (2015)

 • Khóa luận đã hệ thống các vấn đề liên quan đến công tác quản trị các khoản phải thu tại doanh nghiệp, dựa trên cơ sở đó phân tích thực trạng các khoản phải thu tại công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách hải hưng tìm ra được các mặt tích cực và hạn chế. Từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị các khoản phải thu góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của công ty này trong thời gian tới.

 • LV.2167_1.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lê Thanh Thảo;  Advisor: Nguyễn Thị Tuyết (2014)

 • Nội dung nghiên cứu của đề tài: Tìm hiểu trên cơ sở lý thuyết về cho vay và mở rộng cho vay đối với DN vừa và nhỏ của ngân hàng thương mại.Trên cơ sở lý thuyết, phân tích và đánh giá thực trạng mở rộng cho vay đối với DN vừa và nhỏ tại Ngân hàng Sài gòn công thương chi nhánh long biên.Từ đó đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm mở rộng cho vay đối với DN vừa và nhỏ tại ngân hàng Sài gòn công thương chi nhánh long biên.

 • LV.0002340_1.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Phạm Thị Quỳnh Nga;  Advisor: Nguyễn Thị Tuyết (2014)

 • Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1: Cơ sở lý luận chung về chất lượng cho vay ngắn hạn của ngân hàng thương mại. Chương 2: Thực trạng chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam, chi nhánh Hà Tây. Chương 3: Giải pháp nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam, chi nhánh Hà Tây.

 • LV.0002284_1.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Ngô Như Ngọc;  Advisor: Nguyễn Thị Tuyết (2014)

 • Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính.Chương 1:Cơ sở lý luận chung vềhiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần trang trí nội thất dầu khí (PID) . Chương 3: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty này.

 • LV.0002306_1.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn Hồng Yến;  Advisor: Nguyễn Thị Tuyết (2014)

 • Nội dung của khóa luận gồm 3 phần chính. Chương 1: Cơ sở lý luận chung về phân tích tài chính của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH sản xuất và xuất nhập khẩu Gia Khánh. Chương 3: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại công ty này